Kích thước chuẩn của các loại standee

Tư vấn làm standee, chọn kích thước chuẩn của các loại standee, standy đẹp, standee chuẩn 0.6×1.6m, 0.8×1.8m, 0.8x2m. Kích thước standee đứng, kích thước standee để bàn, kích thước standee cuốn, standee mini để bàn đều có các kích thước chuẩn của standee nói chung. Kích thước standee, size standee phổ biến.

Xem thêm