In UV Phẳng là một loại hình của công nghệ in UV, công nghệ in này mới xuất hiện vào thị trường Việt Nam